Στο χώρο του private label η DON POL έχει αποδειχτεί ο πιο ευέλικτος και ο πιο συνεπής συνεργάτης των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών αλυσίδων super markets της χώρας. Οι δυνατότητές της στο σχεδιασμό προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, στη σταθερότητα της ποιότητας και στην τήρηση των χρόνων παράδοσης,την έχουν καταστήσει ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τις παρακάτω αλυσίδες πολυκαταστημάτων:

 
 
Ελληνικα